Ngành tin học văn phòng

 

Điều kiện tuyển sinh:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Độ tuổi: 17 đến 35.
 • Sức khỏe: Có sức khỏe phù hợp với ngành nghề theo học.

Mục tiêu đào tạo :

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

+ Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

+ Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

+ Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng;

+ Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

+ Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý.

- Kỹ năng:

 • Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;
 • Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
 • Sử dụng được bộ Open Office;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
 • Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu;
 • Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;
 • Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;
 • Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng;
 • Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ;
 • Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
 • Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;
 • Tự nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;
 • Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

 • Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của nơi làm việc;
 • Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;
 • Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

- Thể chất, quốc phòng:

   + Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng;

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

3. Cơ hội việc làm:

- Giáo viên dạy tin học cho các trường phổ thông;

- Thư ký văn phòng;

- Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;

- Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thấp hơn;

- Làm việc cho các công ty máy tính;

- Thiết kế quảng cáo;

         - Quản lý phòng Internet;

         - Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 20
Hôm qua: 7
Tổng cộng: 97043